Ton Rota beeldend kunstenaar

Visie / werkwijze

Visie

In het beeldend - creatieve proces wordt door mij vooral gezocht naar de communicatieve werking van mijn beeldend werk. De waarneembare werkelijkheid is gekozen als startpunt bij zowel het plastisch-ruimtelijke werk als het vlakke tekenwerk. Beelden, tekeningen en schilderingen, figuratief dan wel geabstraheerd, beogen uitdrukking te geven aan karakteristieke kenmerken van het onderwerp.

Door de gekozen voorstelling in een andere context te plaatsen, krijgt het resultaat een vervreemdende en daardoor bijzondere werking. In deze dubbele bodem kan bijvoorbeeld een grap, maar ook een verwijzing naar een diepere betekenis verborgen zijn.

Alledaagse onderwerpen of objecten krijgen in deze benadering hun nadrukkelijke betekenis. Het esthetische aspect en de gekozen techniek zijn daartoe belangrijke middelen. Het is de bedoeling om door middel van de herkenbaarheid, de zichtbare werkelijkheid van het beeld, de aandacht van de beschouwer te vangen.


Werkwijze

Voorstudie begint met het voorbeeld, het waargenomen onderwerp of het model naar de directe aanschouwing op locatie m.b.v. een schets in potlood, houtskool op papier of met klei. Bij ruimtelijk werk heeft klei mijn voorkeur, ook omdat het gemakkelijk vervormbaar is. Het globale idee krijgt geleidelijk in het creatieve proces zijn nieuwe definitieve vorm.

Klei kan massief geboetseerd worden en desgewenst afgegoten meestal in het definitieve materiaal zoals aluminiumcement. Klei wordt ook vaak keramisch verwerkt: hol en gebakken in de elektrische oven. Daarnaast komt ook het echte beeldhouwen, hakken in bijvoorbeeld serpentijn, marmer of Franse kalksteen aan de orde. Bij deze werkwijze wordt het materiaal weggehaald vanuit het grove, ongevormde natuurmateriaal. Toch gaat het uiteindelijk niet om de technische uitwerking van het materiaal, maar om de uitdrukkingskracht van het beeld.

naar boven